Избор на програма

Како да направиш вистински избор за студиска програма?

 

Првиот чекор кон донесување на одлука за твојата идна кариера е определбата на студиската програма која соодветствува на полето во коешто сакаш утре да работиш. Нашите студиски програми се креирани според најнапредните методологии на учење и во чекор со светските трендови за најбараните професии на денешницата, а и иднината.
Ние сме тука за да ти помогнеме да го направиш вистинскиот избор за студиска програма која соодветствува на твоите афинитети, интереси и таленти, преку средба за кариерно советување.

Како до место на нашите студиски програми
(мапа на чекори)

Услови за студирање

Имајќи го предвид квалитетот на студиите, и нашата мисија да се посветиме на секој студент индивидуално, местата за студирање на нашите програми се ограничени. Имено, вкупниот број на студенти кои може да се запишат на нашата студиска програма Софтверско инженерство и иновации е 75 студенти во една академска година, додека на студиската програма Примена на информациски технологии – дигитален маркетинг и медиуми е 50 студенти во една академска година.

Уписните рокови како и деталите за упис на секоја програма ќе можете да ги најдете во Конкурс за уписи кој ќе биде јавно достапен, а подолу е наведена документацијата која ќе ви биде потребна при упис:

Школарина

Преку школарината ние инвестираме во технологијата потребна при учење, овозможување на квалитетен наставен кадар и соодветна современа литература. Школарината за една академска година изнесува 2950 евра, во којашто се вклучени сите трошоци за студиите.

Нашата главна цел и мисија е да го подобриме образованието за вие да го подобрите светот. Со тоа, сакаме да обезбедиме висококвалитетно образование на што поголем број на лица кои веруваат и сакаат да ја остварат оваа мисија заедно со нас. Поради тоа, овозможивме голем број на финансиски поволности и олеснувања за овозможување поголема пристапност до нашите студиски програми.