Одлично!
Твоето место е успешно резервирано.

Неколку денови пред настанот, ќе добиеш потсетувања и инструкции на мејлот со којшто се регистрираше.  Официјалниот линк за приклучување ќе ти го испратиме 1 час пред почетокот.

Во меѓувреме, сподели го настанот со пријател на кого сметаш дека би му бил од корист 🙂

 

Одлично!
Твоето место е успешно резервирано.

Неколку денови пред настанот, ќе добиеш потсетувања и инструкции на мејлот со којшто се регистрираше.  Официјалниот линк за приклучување ќе ти го испратиме 1 час пред почетокот.

Во меѓувреме, сподели го настанот со пријател на кого сметаш дека би му бил од корист 🙂