logo | Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College

Отворен ден
за студенти и родители!

Дознај што го прави Brainster Next College поинаков од останатите и искуси дел од практичната интерактивна настава заедно со експертите од применетите студии по „Софтверско Инженерство и иновации” и „Графички и UX/UI дизајн”

Што те очекува на отворениот ден
на Brainster Next College?