Search

Уписите се во тек!

Последниот уписен рок започнува наскоро!

Студирај IT-факултет
за 0 ДЕНАРИ, плаќај по вработување!

BrainsterNext College - создаден за своето „место” да си го
најдат сите иноватори, креатори, сонувачи, лидери.
Достапен е ограничен број на места за последниот уписен рок.

Последниот уписен рок започнува наскоро!

решавања на тестот
досега

Група 3 | Група 4

слободни места на
колеџот

Додипломски студиски
програми

Нашата цел е академска извонредност, интелектуална слобода и создавање на иновации кои ќе имаат влијание и позитивен ефект на нашата околина. Додипломските студиски програми се креирани според методологија на учење која е применета на најдобрите универзитети во светот.

Brainster Next College e oснован од Brainster – најдобро рангираниот образовен центар во државата.

Софтверско
Инженерство и
Иновации

Почеток: октомври 2024

Времетраење: 3 години (6 семестри)

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Стручен назив: Bachelor of Engineering in Information Technology – Software Engineering and Innovation

Примена на информациски
технологии - дигитален дизајн
и интерактивни технологии

Почеток: октомври 2024

Времетраење: 3 години (6 семестри)

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Стручен назив: Bachelor of Applied Science in Digital Design and Interactive
Technologies

Основан од Brainster - најдобро рангираниот
образовен центар во државата

Основан од Brainster - најдобро рангираниот образовен центар во државата

Клучни бројки и резултати на Brainster за 2023 година:

ЗАПИШАНИ
СТУДЕНТИ
0
ВРАБОТЕНИ
СТУДЕНТИ
0 +
ЗАДОВОЛСТВО
НА СТУДЕНТИ
0 /5
ПАРТНЕРСКИ
КОМПАНИИ
0 +

Brainster е најдобро рангиран образовен центар во Македонија според независната платформа за рангирање од страна на алумни и тековни студенти – 99Schools.mk во конкуренција од 149 формални и неформални едукативни центри во државата.

Brainster Next College e формиран со цел да ги преслика најдобрите практики на Brainster во високото образование и да го надгради образовниот систем нудејќи нешто што е реткост кај другите факултети – практична и применета програма одобрена од индустријата која ќе овозможи висока вработливост на нашите студенти.

Зошто да студираш
на Brainster Next

Новости

Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College

Кампус

Brainster Next е место каде талентирани и амбициозни млади професионалци од различна позадина се здружуваат со цел да создадат успешни и значајни проекти, со позитивен ефект на нивната средина. Тука, опкружени со алатки од последната генерација, cutting-edge технологии, и во центри прилагодени според нивните потреби и ги развиваат своите идеи, учат и создаваат заедно. Придружи се и ти!
gallery | Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
gallery | Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
Кариерниот центар ги поддржува нашите студенти, но е отворен и за пошироката јавност. Изборот на кариера е комплициран, па токму затоа центарот функционира како своевиден консултативен кариерен простор каде младите имаат можност да разгледаат што е најдобро да учат во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн. Прочитај повеќе    >
Центарот за иновации претставува физички простор во Brainster Next каде младите луѓе со стекнатите дигитални вештини ги поттикнуваме и мотивираме да инвестираат во трансформација на постоечката ИКТ и дигитална индустрија од проектно ориентирана во продуктно ориентирана. Прочитај повеќе     >
Истражувачкиот центар на Brainster Next промовира интердисциплинарна истражувачка култура која гради мостови меѓу повеќе различни области и профили на луѓе кои работат заедно на конкретни проблеми. Прочитај повеќе     >

Партнери и борд од индустријата

Уписите се во тек

Студирај бесплатно, сè до вработување

Brainster Next College е за оние што размислуваат различно, што сакаат да решаваат проблеми за кои другите сметаат дека се нерешливи. Провери дали си спремен за предизвикот.

Реши го приемниот тест

Избери ја соодветната програма

Контакт

(+389) 070 239 915
Или пиши ни на