Го подобруваме образованието за вие да го подобрите светот!

Прв акредитиран практичен IT факултет во државата

Студирај сега,
плаќај по вработување!

Уникатен модел за финансирање на тригодишните додипломски студии по Софтверско инженерство и иновации и UX/UI и графички дизајн (180 ЕКТС), кој им овозможува на студентите да студираат без финансиски товар сѐ до дипломирањето или вработувањето, а потоа да ја отплаќаат школарината на бескаматни рати!

Основан од Brainster - најдобро рангираниот
образовен центар во државата

Основан од Brainster - најдобро рангираниот образовен центар во државата

Клучни бројки и резултати на Brainster за 2022 година:

0
ЗАПИШАНИ
СТУДЕНТИ
0 +
ВРАБОТЕНИ
СТУДЕНТИ
0 /5
ЗАДОВОЛСТВО
НА СТУДЕНТИ
0 +
ПАРТНЕРСКИ
КОМПАНИИ

Brainster е најдобро рангиран образовен центар во Македонија според независната платформа за рангирање од страна на алумни и тековни студенти – 99Schools.mk во конкуренција од 149 формални и неформални едукативни центри во државата.

Brainster Next College e формиран со цел да ги преслика најдобрите практики на Brainster во високото образование и да го надгради образовниот систем нудејќи нешто што е реткост кај другите факултети – практична и применета програма одобрена од индустријата која ќе овозможи висока вработливост на нашите студенти.

Зошто да студираш
на Brainster Next

Додипломски студиски
програми

Нашата цел е академска извонредност, интелектуална слобода и создавање на иновации кои ќе имаат влијание и позитивен ефект на нашата околина. Студиските програми се креирани според методологија на учење која е применета на најдобрите универзитети во светот.

Софтверско Инженерство и
Иновации

Почеток: октомври 2023

Времетраење: 3 години (6 семестри)

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Стручен назив: Bachelor of Engineering in Information Technology – Software Engineering and Innovation

Примена на информациски технологии - дигитален дизајн и интерактивни технологии

Почеток: октомври 2023

Времетраење: 3 години (6 семестри)

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Стручен назив: Bachelor of Applied Science in Digital Design and Interactive Technologies

Кампус

Brainster Next е место каде талентирани и амбициозни млади професионалци од различна позадина се здружуваат со цел да создадат успешни и значајни проекти, со позитивен ефект на нивната средина. Тука, опкружени со алатки од последната генерација, cutting-edge технологии, и во центри прилагодени според нивните потреби и ги развиваат своите идеи, учат и создаваат заедно. Придружи се и ти!
gallery | Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
gallery | Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
Кариерниот центар ги поддржува нашите студенти, но е отворен и за пошироката јавност. Изборот на кариера е комплициран, па токму затоа центарот функционира како своевиден консултативен кариерен простор каде младите имаат можност да разгледаат што е најдобро да учат во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн.Прочитај повеќе    >
Центарот за иновации претставува физички простор во Brainster Next каде младите луѓе со стекнатите дигитални вештини ги поттикнуваме и мотивираме да инвестираат во трансформација на постоечката ИКТ и дигитална индустрија од проектно ориентирана во продуктно ориентирана.Прочитај повеќе     >
Истражувачкиот центар на Brainster Next промовира интердисциплинарна истражувачка култура која гради мостови меѓу повеќе различни области и профили на луѓе кои работат заедно на конкретни проблеми.Прочитај повеќе     >

Партнери и борд од индустријата

Новости

Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College
Softversko-inzenerstvo-i-inovacii | Brainster Next College

Избери ја соодветната програма

Контакт

(+389) 070 239 915
Или пиши ни на